کیتی شاپ

کیتی شاپ عرضه کننده ی پوشاک مادر و کودک

پکی 55 تومن ...........دونه ای 12  تومن

9ماه


12ماه

12-1

12-2

12-3

12-4


بادی های استین بلند  24 و 18 ماه ...........


24 ماه دخترونه

1-


3- 18ماه

آپلود عکس


بادی 18 و 24 پسرونه

24ماه................

1-فروخته شد


2- اولی از بالا  موجود است3-

4- دومی از بالا موجود است

آپلود عکس


بادی 24 ماه قواره بزرگ دونه ای 13 پکی 58


بادی پسرونه 18 ماه  سومی و جهارمی از بالا فروخته شد

2-فروخته شد

18 ماه قواره بزرگ ........دونه ای 13 تومن  پکی 58 تومن

2

3


بادی های قواره بزرگ 24 ماه دخترونه

دونه ای 13  پکی 58 تومن

 1


2-

3-فروخته شد


4- فروخته شد


5


6- اولی  و اخری موجود است

بادی های قواره دار 18 ماه  دونه ای 13  پکی 58

18-1........سومی و اولی فروخته شد

18-2

بادی استین کوتاه 24 ماه دخترونه  پکی 55 دونه ای ......فروخته شد12500بادی های 18 و 24 ماه .........10 و 11 تومن

1-


2-7-


8-بادی سایز 2 ادمک رکابی ......7تومن9-12 ماه .......15 تومن دبن هامز...........فروخته شد
بادی های مادر کر 17 تومن ..........راه راه ها موچود است


7 تومن .....سفید موجوده

بادی های تگی استین بلند

24 ماه

1-

2-فروخته شد


3-

4-

5-فروخته شد


18 ماه

1-

2-

18 ماه قواره دار

1

فروخته شد2


24 ماه قواره دار

1

2

3-

4-فروخته شد

سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲| 13:55 |کیتی|


[-Design-]